biibaa

biibaa

Kasutamistingimused

biibaa.ee privaatsustingimused
Käesolev privaatsuspoliitika kehtib veebilehe biibaa.ee suhtes. Kui Sa käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, palume Sinul käesolevat veebilehte mitte kasutada.

Käesolevat veebilehte külastades ja kasutades nõustud Sa käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

Automaatselt kogutav mittepersonaalne info
biibaa kogub statistilisi andmeid oma veebilehe külastatavuse ja kasutajate kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. biibaa võib edastada vastavaid andmeid kolmandatele osapooltele.

Külastusstatistika tegemiseks võib käesolev veebileht kasutada tehnoloogiat, mis lubab meil koguda teatavat tüüpi tehnilist informatsiooni, nagu seda on näiteks Sinu IP-aadress, arvuti operatsioonisüsteem, brauseritüüp, liiklusvood ja mis tahes viitava veebisaidi aadress.

Personaalne info
biibaa võimaldab veebilehe külastajatel registreeruda kasutajateks. Kasutajaks registreerudes pead Sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. biibaa võib kasutada seda infot, et:
- kontakteeruda Sinuga;
- teavitada Sind sooduspakkumistest, uutest toodetest ja teenustest;
- koguda andmeid Sinu külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

biibaa teenuseid kasutades, pead sa mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovid edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.
biibaa võib kasutada seda infot, et:
- edastada vastav info Sinu poolt märgitud isikule (saajale).

„Kontakt” lehe kaudu meiega kontakteerudes pead Sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. biibaa võib kasutada seda infot, et:
- kontakteeruda Sinuga;
- vastata Sinu poolt esitatud päringule.

biibaa ei edasta personaalset infot ühelegi kolmandale osapoolele ilma Sinu loata, kui seda ei nõua seadused.

Turvalisus
biibaa lähtub põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski, pead Sa arvestama, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Külastaja tuvastamine
Aeg-ajalt võime me paigutada Sinu arvutisse informatsiooni Sinu tuvastamiseks. Seda informatsiooni tuntakse tavaliselt cookie nime all ning see näitab, millal ja kuidas meie külastajad käesolevat veebilehte kasutavad, aidates meil seeläbi oma veebilehte jätkuvalt täiustada. Me kasutame cookie’sid üksnes selle info kogumiseks, mis paigutati Sinu arvuti kõvakettale käesolevalt veebilehelt pärineva cookie abil. Cookie’de kasutamine on kujunenud tööstusharu standardiks ning neid kasutavad paljud veebilehed. Cookie’d talletatakse Sinu arvutis ja mitte käesoleval veebilehel. Kui Sa ei soovi cookie’sid vastu võtta või soovid, et Sind nende paigutamisest teavitatakse, võid Sa oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui Sinu brauser seda võimaldab.

Muudatused
Me võime muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ning muuta, modifitseerida või kõrvaldada käesolevate lehekülgede sisu või ligipääsu käesolevale veebilehele mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

 

biibaa.ee kasutamistingimused
Käesolevad kasutamistingimused kehtivad veebilehe biibaa.ee suhtes. Kui Sa käesolevate kasutamistingimustega ei nõustu, palume Sinul käesolevat veebilehte mitte kasutada.
 
Käesolevat veebilehte külastades ja kasutades nõustud Sa käesolevate tingimustega.
 
1. Mõisted
biibaa – juriidiline isik Biibaa OÜ, mis osutab teenuseid internetiaadressil biibaa.ee;
veebileht – internetiaadressil biibaa.ee asuv veebileht;
kasutaja – isik, kes kasutab biibaa teenuseid;
registreerunud kasutaja – isik, kes kasutab biibaa teenuseid, on registreerinud end biibaa kasutajaks ja kellele biibaa on andnud kasutajakonto;
saaja – isik, kellele kasutaja või registreerunud kasutaja saadab biibaa poolt pakutavat sisu biibaa vahendusel;
tellimus – kasutaja või registreerunud kasutaja poolt biibaa teenuste kasutamine.
 
2. Registreerunud kasutajaks registreerimine
2.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb täita registreerimisvorm ja määrata oma e-mail ja salasõna. E-mail on edaspidi vajalik registreerunud kasutaja sisselogimiseks.
 
Samuti on registreerimisel kohustuslik sisestada kasutaja eesnimi, perekonnanimi, asukoha riik ning keel.

3. Registreerunud kasutaja õigused, vastutus ja kohustused
3.1. Registreerunud kasutajal on õigus esitada tellimusi, kasutada biibaa veebilehte kooskõlas kasutamistingimustega, esitada päringuid, muuta oma registreerunud kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid.
 
3.2. Registreerunud kasutajal on õigus sulgeda oma kasutajakonto.
 
3.3. Registreerunud kasutaja vastutab oma kasutajakonto kasutajanime (e-mail) ja salasõna abil toimuva kogu biibaa veebilehe kasutamise eest j a selle eest, et kasutamisel järgitaks käesolevaid tingimusi. Registreerunud kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.
 
3.4. Registreerunud kasutaja kohustub kasutama biibaa veebilehe üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
 
3.5. Registreerunud kasutaja vastutab täielikult käesolevate tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest biibaa veebilehe kasutamisest biibaale, teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.
 
4. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused
4.1. Kasutajal on õigus esitada tellimusi, kasutada biibaa veebilehte kooskõlas kasutamistingimustega, esitada päringuid.
 
4.2. Kasutaja kohustub kasutama biibaa veebilehte üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
 
4.3. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest biibaa veebilehe kasutamisest biibaale, teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.
 
5. biibaa õigused, vastutus ja kohustused
5.1. biibaal on õigus veebilehe tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ilma ette teatamata veebilehe kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. biibaa informeerib kasutajaid veebilehe kasutamise piirangutest esimesel võimalusel veebilehel.
 
5.2. biibaa ei vastuta kasutaja või registreerunud kasutaja poolt veebilehel sisestatud andmete õigsuse eest.
 
5.3. biibaal on õigus sulgeda registreerunud kasutaja kasutajakonto, teavitades sellest registreerunud kasutajat, kui biibaa on tuvastanud antud kasutajakonto omaniku poolt veebilehe tingimuste rikkumist või veebilehe kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
 
5.4. biibaal on õigus piirata juurdepääs veebilehele nendest arvutitest, millest biibaa on tuvastanud veebilehe infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.
 
5.5. biibaal on õigus mistahes ajal teha veebilehel muutusi ilma kasutajat ja/või registreerunud kasutajat eelnevalt teavitamata.
 
5.6. biibaal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tingimusi, ilma et tal oleks kohustust teatada sellest elektronposti teel kirjalikult või veebilehe vahendusel kasutajale ja/või registreerunud kasutajale.
 
5.7. biibaa ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu veebilehe kasutamise võimatuse tõttu kasutajale ja/või registreerunud kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellimuste hilisema kättetoimetamise eest.
 
6. Tellimine
6.1. Tellimuse esitamisel täidab kasutaja ja/või regisreerunud kasutaja veebilehel tellimuse esitamiseks kohustuslikud väljad.
 
6.2. biibaa alustab tellimusel tellitud teenuste/toodete kättetoimetamist saajale koheselt peale seda, kui tellimus on tasutud.
 
7. Piirangud biibaa veebilehe kasutamisel
7.1. biibaa veebilehe kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.
 
7.2. Tellimuste puhul, mis võimaldavad edastada saajale tekstilisi andmeid on keelatud:
- masspostituse (spam) saatmine;
- ähvardavate sõnumite saatmine;
- julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;
- reklaammaterjalide ja autoriseerimata kuulutuste saatmine.
 
8. Intellektuaalse omandi kaitse
8.1. Kogu biibaa veebilehe sisu ja selle autoriõigused kuuluvad biibaale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.
 
8.2. Igasugune biibaa veebilehe ja selle sisu kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.
 
9. Lõppsätted
Käesolevaid tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

Copyright © Biibaa LLC      created by New Media Guru